Neelake Pancasila pühaduse päeva tähendus

a Presidendi dekreedi nr 153/1967 alusel määratakse 1. oktoober rahvuspäevaks kui Pancasila võimupäev. See otsus viitab südantlõhestavale juhtumile 30. septembri liikumise ajal, mis nõudis inimelusid, sealhulgas kuue kindrali või paremini tuntud kui G30S / PKI ohvrid.

Pärast G30S / PKI-d õnnestus maailmavalitsuse sõjaväelastel see liikumine maha suruda, samuti vabastada maailmariik kommunismist. Pancasila võimupäeva tähistamine on äratamise hetk, et maailma rahvas suurendaks patriotismi ja rahvusluse tunnet.

Pancasila võimupäeval on üllas tähendus, et suurendada patriotismitunnet ja natsionalismi ning taastada riigi alus, mis põhineb Pancasilal ja 1945. aasta põhiseadusel. Pancasila võimupäeva mälestamisel sisalduvad järgmised tähendused.

Pancasila imepäeva tõlgendatakse vaimuna rahvusliku identiteedi ülesehitamiseks ning Pancasila ja 1945. aasta põhiseaduse taastamiseks riigi alusena ning sellest saab seaduse allikas, mis reguleerib maailma kogukonda rahva ja riigi ühenduskohtades.

(Loe ka: Pancasila kui riigi aluse tähendus ja tähtsus)

Pancasila lisaks rahva ja riigi ühiskonna reguleerimisele, nagu öeldakse selles viies ettekirjutuses, et maailm loodi õigusliku legitiimsuse ja demokraatliku legitiimsuse alusel. Ei põhine usulisel legitiimsusel.

Pancasila maagiat tõlgendatakse kui püüdlust tugevdada Pancasila rolli riigi ja rahva ideoloogia alusena. Pancasilal on oluline roll riigi põhialusena ning see tugevdab ühtsust ja terviklikkust.

Pancasila maagiat tõlgendatakse austusavaldusena kõigile G30S / PKI sündmustes hukkunud kangelastele. Nagu ka mälestades kangelaste jumalateenistusi, kes surid võitluses Maailma Rahvuse terviklikkuse eest

Pancasila üleloomulikel jõududel on oluline tähendus kõigile ilmakodanikele kui hoog, et näidata maailmale, et maailm kasvab ja kasvab mitmekultuurilise ja mitmekesise rahvana. Samal ajal tõlgendatakse seda kui armastuse ja patriotismi ning rahvusluse suurendamise ning rahvusliku ühtsuse ja terviklikkuse säilitamise vormi.