Turgude roll majanduses

Turu roll majanduses on väga oluline, isegi turgu võrreldakse majanduse südamega. Seda seetõttu, et paljude osapoolte ellujäämine sõltub turutegevusest, nii et dünaamiline ja loid majandus ilmneb selles kohas käimasolevast tegevusest.

Eelmises materjalis on selgitatud, et turg on nõudluse ja pakkumise rahuldamise vahend, mis tähendab, et see ei nõua müüjatelt ja ostjatelt alati kohtumist. Üldiselt võib turu määratluse jagada kaheks, nimelt traditsiooniliseks turumääratluseks ja tänapäevaseks turuks.

Turgude roll majanduses

Kaupade ja teenuste tarnimiseks tarbijatele on palju võimalusi, millest üks on turu kaudu. Kuhu, inimesed tulevad turule ostma mitmesuguseid vajadusi, et tehingud toimuksid ja tooks kaasa raharingluse ning muutuks rahvamajanduse liikumapanevaks jõuks. Vahepeal saab turu rolli selles majanduses täpsustada järgmiselt:

  • Tootjate roll

Tootjate jaoks mängib turg rolli nii nende toodete müügi hõlbustamisel kui ka võimalusel oma tooteid reklaamida. Turul saavad tootjad oma toodete eeliseid tarbijate veenmiseks selgitada. Lisaks saavad tootjad saada tootmisprotsessi toetamiseks ka tootmistegureid.

(Loe ka: nõudluse, pakkumise ja turuhindade mõiste tundmaõppimine)

  • Turu roll tarbijatele

Tarbijate jaoks mängib turg rolli vajalike kaupade ja teenuste hankimise hõlbustamisel tarbijatele. Tarbijad ei pea selle uurimisega vaeva nägema, sest vajalik on turul juba olemas. Tarbijad võivad tulla müügikohta või tellida selle koju toimetamine. Tehnoloogia areng ei tee kaugust ja aega enam vajalike toodete hankimiseks takistuseks.

  • Roll arenguks

Arenguturu roll on toetada käimasoleva arengu sujuvat toimimist. Turg mängib rolli igasuguste arenguks kasulike kaupade ja teenuste pakkumisel. Turge saab kasutada ka valitsuse tuluallikana arengu rahastamiseks maksude ja lõivude kaudu.

  • Personalituru roll

Kauplemistegevus nõuab turul palju tööjõudu. Mida laiem on turg, seda rohkem on vaja tööjõudu. Kui vaja on nii palju tööjõudu. Turg aitab vähendada töötust, kasutada inimressursse ja luua töökohti.

Turu funktsioon majanduses

Lisaks toimib turumajanduse toetamisel ka turustaja, hinnakujundaja ja edendamise vahend.

  • Turg turustajana

Turud hõlbustavad kaupade või teenuste jaotamist tootjatelt tarbijatele. Turg kui tootmistegurite (RTK-st RTP-ni) ja tootmise jaotusvahend (RTP-st RTK-ni).

  • Turg kui hinnakujundaja

Turul toimuvad läbirääkimistegevused, mille tulemuseks on hinnakokkulepe ja lõpuks kujuneb turuhind.

  • Turg kui reklaamimisvahend

Turg on koht, kus tutvustada ja teavitada kaubeldavate kaupade või teenuste eeliseid ja eeliseid.