Vaba turg ja mitmed seda haldavad organisatsioonid

Üldiselt võib turgu tõlgendada kohana, kus müüjad ja ostjad kohtuvad tehingute tegemiseks. Kuid majanduses on turg nõudluse ja pakkumise rahuldamise vahend, mis tähendab, et see ei nõua müüjatelt ja ostjatelt alati kohtumist. Turge on mitut tüüpi, sealhulgas üht nimetatakse traditsioonilisteks turgudeks ja teist moodsateks turgudeks. Kas sellel on siis pistmist vabaturgudega? Kas ka see on omalaadne?

Põhimõtteliselt on vaba turg ideaalne turg, kus kõik üksikisikute raha, kaupade ja teenustega seotud majanduslikud otsused ja tegevused on vabatahtlikud. Vabaturg pooldab majandusliberalismi.

Vähe sellest, vabaturgu võib tõlgendada ka olukorrana, kus valitsus ei diskrimineeri kaupade eksporti ega importi. Kõiki vabaturul olevaid tooteid ei maksustata ning turulepääsu ja teavet ei reguleerita ehk teisisõnu pole ekspordi ja impordi takistusi.

Vabaturul on mitmeid tunnuseid, sealhulgas kõigi osapoolte omanduses olevate tasuta tootmise vahendite ja allikate omamine, ühiskonna majanduses on klassijaotus, konkurents maksimaalse kasumi nimel ja valitsuse piiratud sekkumine.

Vabaturu korraldamise organisatsioon

Tänapäeva maailmas on vähemalt 5 organisatsiooni või vabaturu juhtimisorganit, nimelt MEA, AFTA, APEC, MEE ja WTO.

ASEANi majandusühendus (AEC)

MEA on Kagu-Aasia piirkonna riike hõlmav majandusorganisatsioon, mis asutati 1977. aastal ASEANi tippkohtumisel Kuala Lumpuris. 2003. aastal Balil toimunud ASEANi tippkohtumisel kuulutati see organisatsioon Kagu-Aasia riikide majanduslikuks eesmärgiks.

(Loe ka: turu määratlus ja tüübid, mida pead teadma)

Selle organisatsiooni asutamisel on neli põhisammast või peamist eesmärki, nimelt VKEde prioriteetide seadmine ja võrdse jaotuse tagamine; konkurentsipoliitika, tarbijakaitse, intellektuaalomandi õiguste või intellektuaalomandi õiguste, maksustamise ja e-kaubanduse kujundamine; omab ühtse turuna rahvusvahelist standardtoodangut; ja süsteemide loomine, mis on kavandatud täielikult integreeruma maailmamajandusse.

ASEANi vabakaubanduspiirkond (AFTA)

AFTA on ASEANi piirkonna majanduse parandamiseks vabaturupiirkonnas moodustatud organisatsioon. See organisatsioon loodi 1992. aastal Singapuris 4. ASEANi tippkohtumisel.

AFTA asutamise kolm peamist eesmärki on järgmised: ASEANi piirkonna muutmine konkurentsivõimeliseks tootmiskohaks, et saada ülemaailmses konkurentsis tugev konkurentsivõime; Meelitada rohkem otseinvesteeringuid välismaale; ja ASEANi sisese kaubanduse või ASEANi liikmesriikide vahelise kaubanduse suurendamine.

APEC (Aasia ja Vaikse ookeani majanduskorporatsioon)

APEC on riikidevaheline majandusorganisatsioon Aasia ja Vaikse ookeani piirkonnas, mis asutati 1989. aastal ja mille algatasid 12 Vaikse ookeani rannajoonega riiki.

APECi muud eesmärgid on:

  • Võitlus Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna huvide eest
  • Arenenud riigid aitavad arengumaid
  • Suurenenud investeeringud ja kaubavahetus liikmete vahel.
  • Tervisliku ja madala inflatsiooniga majanduspoliitika rakendamine.
  • Lahendage probleeme ja vähendage majanduslikke probleeme.

MINA

MEE ehk Euroopa Liit on valitsustevaheline organisatsioon, kuhu kuuluvad liikmed Euroopa riikidest. Euroopa Liit on ainulaadne 28 iseseisva riigi rühm. Euroopa Liidu / EMÜ peamine eesmärk on viia sisse majandusintegratsioon, sealhulgas ühisturg ja tolliliit selle 6 asutajariigi, nimelt Prantsusmaa, Belgia, Itaalia, Luksemburgi, Hollandi ja Lääne-Saksamaa vahel.

Maailma Kaubandusorganisatsioon (WTO)

WTO loodi aastatel 1986–1994 toimunud Uruguay vooru põhjal. WTO liikmeks olevaid riike on 154, neist 117 on eraldi tolliga arengumaad.