Sotsiaalsete institutsioonide ja nende tüüpide määratlus

Inimesed kui sotsiaalsed olendid ei saa elada elu üksi. Kindlasti suhtleme teiste inimestega nii individuaalselt kui ka rühmades. Ühiskonnas on sotsiaalseid institutsioone. Sotsiaalsed institutsioonid on normide kogum, mida ühiskonnas rakendatakse sotsiaalse suhtluse reguleerimiseks, et vältida sotsiaalseid kõrvalekaldeid. Sotsiaalsed kõrvalekalded ühiskonnas võivad olla konfliktide, ebaõiglase konkurentsi, esmaste kõrvalekallete ja sekundaarsete kõrvalekallete vormis.

Me ei saa ehitada ainult sotsiaalseid institutsioone. On vähemalt kolm peamist tingimust, millele sotsiaalsed institutsioonid peavad vastama, nimelt kogukonna poolt aktsepteeritud, kogukonna õilsate väärtuste järgi elamine ning tugevate ja siduvate sanktsioonide kehtestamine.

Sotsiaalsetes institutsioonides on normide neli etappi, nimelt meetodid ( kasutamine ), harjumused ( rahvaviisid ), käitumine ( kombed ) ja kombed ( kombed ).

Meetod või kasutamine on norm, mis reguleerib inimese elustiili. Rikkujate sanktsioonid on endiselt suhteliselt kerged, nimelt lihtsalt hoiatus. Harjumusjärgus või rahvateedel on ühiskonnas kehtivad normid harjumuspäraseks muutunud käitumise tulemus. Rikkujad võivad sanktsioone saada kuulujutuna.

Järgmine etapp on käitumine või kombed . See norm reguleerib ühiskonnas õiget või valet käitumist. Rikkujate sanktsioonid on üsna rasked, nimelt vangistus. Viimane on kombed või kombed . Need normid reguleerivad ühiskonnas igavest käitumist. Rikkujate sanktsioonid on väljajätmise vormis.

(Loe ka: Sotsiaalse suhtluse vormide tundmine)

Sotsiaalseid institutsioone on mitut tüüpi, alates perekondlikest, hariduslikest, majanduslikest, usulistest ja poliitilistest institutsioonidest.

Pereinstitutsioon on väikseim sotsiaalne üksus, mis koosneb isast, emast ja lapsest. Peres on liikmete suhe korraldatud nii, et igal pereliikmel on selge roll ja funktsioon.

Haridusasutused on sotsiaalsed asutused, mis muutuvad varjatud ja ilmsete funktsioonidega õppimise, koolituse ja suhtlemise vahendiks. Haridusasutused jagunevad formaalse ja mitteformaalse hariduse kategooriatesse. Ametlik haridus, nagu kool, pakub mitmetasandilist haridust alates põhikoolist kuni kõrgetasemeni. Samal ajal võib mitteformaalne haridus olla oskuste kursuste vormis.

Majandusasutused on kohad, kus inimesed tegelevad tegevustega oma vajaduste rahuldamiseks ja jõukuse saavutamiseks. Mõned majandusasutuste funktsioonid on ostmise ja müümise juhised, vajaduste hankimise foorum ja kogukonnale identiteedi andmine.

Vahepeal on religioossed institutsioonid ususüsteemid ja ühiskonna olulised religioossed tavad, mis on standardiseeritud ja sõnastatud ning mis on laialdaselt omaks võetud ning mida peetakse vajalikuks ja õigeks.

Viimane tüüp on poliitiline institutsioon. Sellel asutusel on tegevused riigisüsteemis, mis hõlmab riigi eesmärkide kindlaksmääramise ja rakendamise protsessi. Poliitilised institutsioonid on seotud riigivormi, valitsemisvormi ja võimuvormiga.