Tea sotsiaalse võrdõiguslikkuse kontseptsiooni

Ühiskondlikus elus ei piirdu me ainult mitmekesisuse tundmisega, vaid on olemas ka selline sotsiaalne võrdsus. Kus see võrdsus on seotud ühiskonnas olemasoleva positsiooniga.

Võrdsus ise tuleneb sõnast võrdne või samaväärne. Maailma keele suure sõnaraamatu (KBBI) järgi tähendab ekvivalent võrdseid, võrdsed tasemed on võrdsed. Seetõttu tähendab sotsiaalne võrdsus seda, et kõigil inimestel kui Jumala olenditel on sama auaste ja neid tuleb kohelda võrdselt, et kõigil oleks õigus korralikule haridusele, tööle ja tarbimisele.

Sotsiaalset võrdsust saab määratleda ka kui sotsiaalpoliitilist korda, kus kõigil teatud ühiskonnas või rühmas viibivatel inimestel on sama staatus. See hõlmab vähemalt seadusest tulenevaid samu õigusi, turvalisuse kogumist, hääleõiguse saamist, sõna- ja kogunemisvabadust ning seda, kuivõrd need õigused ei kujuta endast isikliku olemuse või murega seotud õigusi.

(Loe ka: sotsiaalse kihistumise kontseptsiooni mõistmine)

Sotsiaalse võrdõiguslikkuse kategooriad on jagatud viieks, nimelt:

  • Poliitiline olemus; võrdsus arengus
  • Majanduse olemus; ressursside jaotamisel võrdselt
  • Sotsiaalne olemus; võrdsus teatud osapoolte domineerimise puudumisel
  • Moraalne olemus; võrdsust, omades sama väärtust
  • Õiguslik olemus; võrdsus seaduse ees

Peale selle, kui vaadata kogu kontseptsiooni, jaguneb see kolmeks, nimelt algusest peale võrdsus, võimaluste võrdsus ja tulemuste võrdsus.

  • Võrdsus algusest peale, mis tähendab ausat ja võrdset konkurentsi, eeldab, et kõik võistlejad alustaksid samalt stardijoonelt
  • Võrdsed võimalused näitavad, et juurdepääsu kõigile sotsiaalsetele positsioonidele tuleb reguleerida universaalsete kriteeriumidega
  • Tulemuste võrdsus, see tähendab, et kõigil inimestel peaks olema võrdne elatustase ja eluvõimalused