Kuus viisi hea ja õige akadeemilise essee kirjutamiseks

Essee on tekstitüüp, mis on tuntud juba 1500ndatest ja mille tutvustas prantsuse filosoof nimega Montaigne. Ta kirjutas raamatu, mis sisaldab nii mitmeid anekdoote kui ka tähelepanekuid esseede kohta. Esseede kirjutamise viis on tänapäeval kindlasti väga erinev sadadest või isegi aastakümnetetagustest, eriti akadeemilistest esseedest.

Selles artiklis arutleme, kuidas kirjutada hea ja õige akadeemiline essee.

Definitsioon ja essee kirjutamine

Essee on kirjutiste sari, mis sisaldab arvamusi ja millel on subjektiivne või argumenteeriv iseloom. Esitatavad isiklikud vaated või arvamused peavad olema loogilised ja hästi mõistetavad. Essees esitatud argumente peavad toetama ka faktid, nii et essee ei muutuks autori väljamõeldud või kujutlusvõimeliseks kirjutiseks.

Vahepeal on akadeemiline essee essee, mis on oma olemuselt argumenteeritud, see on essee, mis annab kirjanduse ülevaatele või uurimusele tuginedes probleemile perspektiivi.

Esseekirjutuse eesmärk

Essee kirjutamise eesmärk on veenda lugejaid ja panna avalikkus kirjaniku arvamusega nõustuma . Arvamus, mida kirjanik üritab juhtumi kohta edastada, peab lugejale veenma. Seetõttu peaksid essee juurde olema lisatud andmed. 

Essee struktuur

Esseedel on üldjuhul lihtne ülesehitus. Hea essee maailmakeeles kirjutamise struktuur koosneb kolmest struktuurist, nimelt sissejuhatusest , sisust või arutelust ning järeldusest või järeldusest .

Kuidas kirjutada essee

Akadeemiliste esseede kirjutamisel on hea essee koostamiseks mitu võimalust. Siin on viisid:

1. Määrake kirjutamise eesmärk

Kirjutamise eesmärgi kindlaksmääramine võib meil hõlbustada ideede määramist ja õige essee vormingu valimist. Üks tüüpi akadeemiline essee, mida kasutatakse sageli koolitöö või loenguna, on argumenteeritud essee. Argumenteerivate esseede eesmärk on anda probleemile vaatepunkt kirjanduse ülevaate või uurimistöö põhjal.

2. Looge kirjutamise kontuur

Ideede kaardistamiseks kasutatakse konspektide kirjutamist. Ideed võib esitada lühikese loetelu loendi või mõttekaardina.

3. Töötage essee vastavalt struktuurile

Selge ülesehitus võib aidata edastada ideid, mida lugejatele on lihtne mõista. Üldiselt koosneb akadeemilise essee struktuur vähemalt kahest põhiosast, nimelt lõputööst ja argumentatsioonist.

Lõputöö on jaotatud sissejuhatavaks lõiguks või esimeseks lõiguks, mis sisaldab peamisi pakutavaid ideid. 

Argumendid sisaldavad nii põhjuseid kui ka tõendeid, mis toetavad põhiideed. 

Samuti võime essee lõppu lisada järelduse, et kokkuvõtlikult öelda ideed, mida oleme püüdnud edasi anda.

1. Igal lõigul on põhilause

Lõigu alustamine põhilausega tähistab argumendi fookust, mida soovite edastada, ja sisaldab olulist teavet. Järgige peamist lauset mitmesuguste konkreetsete lausetega, mis võivad toetada ideed, mida soovite edastada.

2. Kasutage ametlikku ja objektiivset sõnavara

Akadeemiline essee peab kasutama formaalset ja objektiivset keelestiili. Vältige mitteametlikke ja emotsionaalseid sõnu. See kahjustab teie akadeemilise essee kvaliteeti.

3. Kasutage tõendeid ja näiteid tõhusalt

Argumentide toetamiseks ja lugejate veenmiseks kasutage tõendeid. Need tõendid võivad olla ekspertide või teiste akadeemiliste autorite avaldused, mida saab tsiteerida teadusraamatutest või ajakirjadest. Pöörake tähelepanu asjakohastele ja järjepidevatele viitestiilidele.

Noh, nii kirjutatakse akadeemiline essee, mida saate kasutada, muudate oma essee võimalikult heaks, et saaksite oma lugejaid veenda ja saada häid hindeid. Kas teil on selle kohta küsimusi? Palun kirjutage oma küsimus kommentaaride veergu ja ärge unustage neid teadmisi jagada !