Majanduskasvu mõiste

Maailma riigid jagunevad arenenud riikideks, arengumaadeks ja vaesteks riikideks. Aasias endas on see endiselt selgelt nähtav, sealhulgas arengumaade hulka kuuluv maailm, võrreldes Jaapaniga, kes on näidanud oma suutlikkust arenenud riigina. On palju tegureid, mis eristavad riiki arenenud, arenevate või vaeste riikide ringkondades. Üks neist on majanduskasvu tegur. Mis on siis majanduskasvu määratlus? Millised tegurid viitavad majanduskasvu saavale riigile?

Majanduskasvu määratlus ehk see, mida inglise keeles nimetatakse majanduskasvuks , on riigi elaniku kohta toodangu pikemas perspektiivis suurendamise protsess või riigi majandustegevuse taseme muutused, mis toimuvad kindla perioodi jooksul või on aasta-aastalt kogunenud. Majanduskasvu määratletakse ka kui protsessi, mis muudab riigi majandustingimusi pidevalt teatud perioodil parema seisundi suunas.

Lisaks võib majanduskasvu tõlgendada ka majanduse tootmisvõimsuse suurendamise protsessina, mis avaldub rahvusliku sissetuleku suurenemise näol. Seal näitab majanduskasv majandusarengu edukust inimeste elus.

Kuidas mõõta majanduskasvu

Riigi majanduskasvu saab mõõta jooksva aasta sisemajanduse kogutoodangu (RKT) ja sisemajanduse kogutoodangu (SKP) võrdlemisel eelmise aastaga. Need kaks võrdlusalust aitavad arvutada riigi kogu majandustoodangut.

(Loe ka: Riigieelarve eesmärk ja funktsioon)

Vahepeal on Todaro ja Smithi (2004) sõnul kolm peamist tegurit või komponenti, mis mõjutavad majanduskasvu, nimelt kapitali akumulatsioon, rahvastiku kasv (rahvastiku kasv) ja tehnoloogiline areng.

Samal ajal saab riigi majanduskasvu mõõtmiseks kasutada järgmist valemit: Gt = ((PBDt - PBDt-1) / PBDt-1) x100%.

Teave:

Gt = majanduskasvu määr

PBDt = perioodi t SKP väärtus

PBDt-1 = eelmise perioodi SKP väärtus

Lisaks on majanduskasvu ergutamisel seda mõjutavaid tegureid mitu. Nende hulgas on inimressursid, loodusvarad, teadus ja tehnoloogia, kultuur ja kapitaliressursid.