Matemaatiliste juurte lihtsad vormid ja kuidas neid saada

Juure lihtsa vormi leidmine on see, mida teete koolis matemaatikat õppides. Matemaatika juurvorm on numbri juur, mille tulemus ei kuulu kahte arvukategooriasse, nimelt ratsionaalsed arvud, täisarvu sisaldavad arvud, algarvud ja mitmed muud sellele kuuluvad arvud või irratsionaalsed arvud, arvud, mille jagamistulemus pole kunagi peatunud. 

Radikaalne vorm on veel üks vorm, mida saate kasutada numbri tähistamiseks eksponentidega. Kuigi tulemus pole ei ratsionaalne ega irratsionaalne arv, kuulub juurvorm ise irratsionaalsete arvude kategooriasse, kus irratsionaalarvusid ei saa nimetada murdude a / b, a ning täisarvude a ja b ≠ 0 järgi. Numbrid radikaalsest vormist on number, mis on märgis √ mida nimetatakse radikaalseks märgiks. Mõned näited irratsionaalsetest arvudest juurte kujul on √2, √6, √7, √11 ja nii edasi.

Matemaatikaeksami küsimustele ilmub sageli murru lihtsustamine, nii et teil on aeg teada, kuidas leida juurte lihtne vorm.

Juured lihtsad vormid

Me teame juba, et radikaalne vorm on arvu juur, mille tulemusi ei arvestata ratsionaalsete ja irratsionaalsete arvudega. Selgub, et radikaalsel arvul on ka omadusi, mida me peaksime teadma. Mõned neist on:

  • √a² = a
  • √axb = √ax √b; a ≥ 0 ja b ≥ 0
  • √a / b = √a / √b; a ≥ 0 ja b ≥ 0

Nüüd, kui teame juurvormi tähendust ja ka omadusi, on aeg teada, kuidas seda lihtsustada.

Juure lihtsa vormi tingimused

Juurvormi lihtsustamist võib nimetada ka juurvormi ratsionaliseerimise protsessiks. Selle juurvormi lihtsustamise protsessis peate tähelepanu pöörama mitmele tingimusele, näiteks:

1. Ei sisalda rohkem kui ühe tegureid

√a =; a> 0 ⇒ Lihtne vorm (ratsionaalne)

√a³ ja √a 5 ⇒ Pole lihtne vorm

2. Juurvormi puudumine nimetavas

√a / b ⇒ Lihtne vorm (ratsionaalne)

1 / √a ⇒ Pole lihtne vorm

3. Ei sisalda juurvormis fraktsioone

√10 / 2 ⇒ Lihtne vorm (ratsionaalne)

√ 5/2 ⇒ Pole lihtne vorm

Juurvormi murdosa nimetaja ratsionaliseerimine

Samuti kohtate sageli küsimusi, mis paluvad teil ratsionaliseerida fraktsioone, millel on nimetaja juurtena. Murdosa nimetaja ratsionaliseerimine radikaalses vormis muudab murdosa nimetaja radikaalse vormiga ratsionaalseks (lihtsaks) vormiks.

Mõned kasutatavad meetodid on järgmised:

lihtne radikaalne arv

Järeldus

radikaalne vorm on arvu juur, mille tulemusi ei arvestata ratsionaalsete ja irratsionaalsete arvudega. Juure lihtsa vormi saamiseks peate järgima tingimusi.

Kas on midagi, mis teid segadusse ajab? Kui on, võite selle kirjutada kommentaaride veergu. Ja ärge unustage neid teadmisi rahvahulgaga jagada!