Uurime välja, vektorite tüübid ja omadused

Vektor on matemaatiline sümbol, millel on nii suurus kui ka suund. Füüsikas on vektorkoguste näideteks kiirus, nihe, jõud ja impulss. Suuna põhjal on vektoreid kahte tüüpi.

Vastupidiselt skalaarsetele suurustele, millel pole suunda, ei saa vektorkoguseid liita, lahutada ega jagada nagu tavalisi arve. Vektorite käitamiseks on olemas konkreetsed meetodid.

Vektoril on ka oma kirjutis. Kirjutis peab olema paksus kirjas. Näiteks vektor a on kirjutatud . Vektorit saab kirjutada ka rasvases kaldkirjas noolega. Näiteks kirjutatakse vektor B.

(Loe ka: matemaatika ja füüsika vektorite mõistmine)

Vektori suuruse kirjutamiseks kasutatakse kahte paralleelset joont vektormärgistuse mõlemal küljel. Näiteks vektori suurus B kirjutatakse | A |.

Füüsikas kasutatakse mitut tüüpi vektoreid, nimelt paralleelvektoreid ja vastandvektoreid.

Vektorite tüübid

Paralleelsed vektorid on vektorid, millel on sama suurus ja suund.

vektor1

Kusjuures vastupidine vektor on vektor, mille suurus on sama, kuid vastupidises suunas.

vektor2 (1)

Vektori atribuudid

Vektoritel on mitu omadust. Vektorit saab liigutada, kui see ei muuda oma suurust ja suunda. Vektoroperatsioonid võivad olla liitmine, lahutamine ja korrutamine. Samuti saab kirjeldada vektoreid.

Varem oleme õppinud tundma vektorite liitmist ja lahutamist, kus nende toimingute lõpuleviimiseks saame kasutada kolme meetodit, sealhulgas kolmnurga, astme meetodit ja hulknurga meetodit.

Kolmnurga meetod on vektorite liitmise meetod, asetades teise vektori aluse esimese vektori otsa. Vektorite summa on vektor, millel on alus esimese vektori baasil ja ots teise vektori lõpus.

(Loe ka: vektorite liitmine ja lahutamine)

Tasandiline meetod on meetod kahe vektori lisamiseks, mis on paigutatud samasse alguspunkti, nii et kahe vektori tulemus on taseme diagonaal.

Hulknurga meetod on kahe või enama vektori lisamise meetod. See meetod tehakse nii, et teise vektori alus asetatakse esimese vektori lõppu, seejärel kolmanda vektori alus teise vektori otsa ja nii edasi.

Nende vektorite liitmise tulemus on vektor, mis pärineb esimese vektori alusest ja lõpeb lõpliku vektori lõpus.