Budi Utomo asutamise ajalugu

Noored on kolonialismist vabanemise ja iseseisvusliikumise mootor, alustades noorteorganisatsioonide moodustamisest. Budi Utomo ((õigekirjaga van Ophuijsen: Boedi Oetomo)), noorteorganisatsioon, mis sai noorte iseseisvuse eelkäijaks maailma iseseisvuse eest võitlemise sõnastamisel ja mida praeguseni tuntakse rahvusliku ärkamispäevana (Harkitnas).

Kolonialistide endi vabastamise võitluse idee sai alguse Budi Utomo noorteorganisatsiooni asutamisest 20. mail 1908 dr. Soetomo ja STOVIA üliõpilased, nimelt Goenawan Mangoenkoesoemo ja Soeraji idee eest dr. Wahidin Sudirohusodo.

Asutamise alguses oli noorteorganisatsioon Budi Utomo sotsiaalse, majandusliku ja kultuurilise iseloomuga. Lisaks piirdub liikmelisus ka Java haridusega noortegruppidega. Noored, kes sel ajal STOVIAs õppisid arstiteaduse üliõpilasi, teadsid hästi, et just nende kätes pole rahva ja riigi tulevik kolonialismist vaba.

Budi Utomo juhtimisetapp

Erinevates kirjandustes on öeldud, et Budi Utomo organisatsioon sai alguse noorte ideest, kes õppisid meditsiinitudengitena. Pühapäeval, 20. mail 1908 kell 9 hommikul selgitas ta Budi Utomo ideed kui noorteorganisatsiooni, mis tooks muutusi rahva ja riigi tulevikku. Sel põhjusel nõustusid noored jagama oma ülesandeid "vanematele" Budi Utomo organisatsiooni juhtimiseks, eriti kuna noorte kohustusi meditsiinitudengitena oli endiselt palju ja nad ei saanud organisatsiooni juhtimisel oma aega täielikult jagada.

Budi Utomo juhtimise kümneaastases faasis on organisatsioonijuhtides toimunud mitmeid muudatusi. Ehkki juhtkonnas domineerivad pigem Java-keratiiniringkondade "priayi" ehk aristokraadid. Nagu Raden Adipati Tirtokoesoemo, endine Karanganyari regent ja Pangeran Ario Noto Dirodjo Pakualamani paleest.

(Loe ka: Peek Maailma Seltsi tingimustes Hollandi koloniaalperioodil)

Arendusetapp toimus Pangeran Ario Noto Dirodjo juhtimisel, kus Budi Utomo organisatsioonis sooviti realiseerida poliitilisi eesmärke. Isegi Indo-Hollandi päritolu Douwes Dekker, kes oli maailmapilti "poliitika" toetamise nimel peetavas võitluses väga pooldaja, kaasati tegelikult Budi Utomo võitluse valdkonda. Tänu tema mõjule sai arusaam "Tanahi õhumaailmast" üha enam aktsepteeritud ja jõudis jaava mõistmisse.

Nii tuli ka Indische Partij, mida Douwes Dekker oma pressiaktsiooniga pikka aega ette valmistas. See ühendus on poliitiline ja avatud eranditult kõigile maailma inimestele. Tema jaoks on "tuleõhu kodumaa" (maailm) ennekõike.

Uue organisatsiooni tekkimise faas

Budi Utomo pidas oma esimese kongressi 3. – 5. Oktoobril 1908, mis toimus Yogyakartas ja sellel osales seitse harukontorit Batavia linnast, Bogorist, Bandungist, Magelangist, Yogyakartast, Surabayast ja Ponorogost. Sellel esimesel kongressil õnnestus tal Budi Utomo esimeseks presidendiks nimetada Raden Adipati Tirtokoesoemo (endine Karanganyari regent).

Ehkki Raden Adipati Tirtokoesoemo juhtimisel õnnestus paljudel meelitada uusi liikmeid aristokraatiast koloniaalametnike juurde, pani see tingimus noori liikmeid eelistama pigem kõrvale astuda.

Selles olukorras hakkasid tekkima uued organisatsioonid, näiteks organisatsioon, mille moodustas Solo suurte ja väikeste kauplejate ühendus Sarekat Dagang Islam nime all eesmärgiga üksteist toetada. Hiljem nimetas Tjokroaminoto selle organisatsiooni Sarekati islamiks laiema eesmärgiga ühendada kõik maailma inimesed, kelle elu kolonialism rõhus. Selle võitlust pooldava arusaama viis läbi ka Indische Partij organisatsioon, mille Douwes Dekker oli pikka aega ette valmistanud. Need kaks organisatsiooni olid võitlusorganisatsioonidena esirinnas ja hollandlased kartsid tol ajal oma võitluste tõttu suurt hirmu.

Kogemuste puudumine organisatsioonide poliitilisele areenile toomisel viis Sarekat Islam ja Indische Partij võitluse esirinnas ning hakkasid rahvusluse tähendust laiemas kogukonnas levitama. Rahvusluse tähendust hakkas mõistma laiem üldsus ja see hakkas kriitiliselt suhtuma Hollandi Ida-India valitsuse tegevusse.

Üks neist oli vahejuhtum, mis ajas rahva vihale Hollandi Ida-India valitsuse rahva rahakogumise poliitika peale, mida algselt kasutati nende riigi iseseisvuse aastapäeva tähistamiseks. See viha ajendas ka Soewardi Suryaningratit või seda, kes on praegu rohkem tuntud kui Ki Hajar Dewantara, kirjutama koloniaalvalitsuse vastu sarkasmi vormis artikli pealkirjaga "Als ik Nederlander was" (kui ma oleksin hollandlane).

Muidugi pani see artikkel hollandlased habet põletama ja viskas Ki Hajar Dewantara koos kahe oma sõbra ja kaitsjaga, nimelt Douwes Dekkeriga ja Tjipto Mangoenkoesoemoga vanglasse. Kuna tema vanglas olid võitluse liikunud, võttis Budi Utomo organisatsioon poliitilise mootori üle põlisrahvaste võitluses Jaavas ja väljaspool Jaava.