Deduktiivne lõik: määratlus ja omadused

Maailma keeletundides peavad meil olema teada lõigud. Lõik on mitmest lausest koosnev kompositsioon, mis sisaldab ideed või ideed. Lõiget ennast saab eristada põhiidee asukoha järgi. Seal on nii deduktiivne lõik kui ka induktiivne lõik. Mõlemal on oma erinevused ja omadused. Mida tähendab deduktiivne tähendus ja millised on deduktiivse lõigu tunnused?

Deduktiivse lõigu määratlus

Deduktiivne lõik on lõik, mille peamine idee või idee on lõigu alguses või esimesel real. Tavaliselt algab see üldise avaldusega, millele järgneb konkreetne selgitus näidete, tõendite, üksikasjade ja muu näol. Deduktiivse sisu tähendus on midagi deduktiivset, seda saab tõlgendada kui midagi, mis algab üldistest asjadest, mis seejärel läheb konkreetsete asjade juurde.

Deduktiivsete paragrahvide omadused

Me juba teame deduktiivse lõigu ühe omaduse kohta, nimelt lause või idee või peamine mõte on lõigu alguses. Kuid deduktiivsetel lõikudel on endiselt mõned omadused, mida me üksikasjalikult arutame.

1. Peamine mõte on lõigu alguses

Järgides sõna deduktiivne tähendust, mis tähendab midagi deduktiivset, panevad deduktiivsed lõiked oma peamised ideed lõigu algusesse. See põhiidee sisaldab lauset, mis selgitab lõike sisu laiemalt ja on võimalus saada lõike sisu väljatöötamise aluseks.

2. Arengumuster üldisest eriliseks

Teine omadus on arengumuster üldisest konkreetseks. Peamisele üldmõttele järgneb konkreetne toetav lause. Tavaliselt sisaldab selgitusi, näiteid või tõendeid, mis võivad põhiideed toetada.

Deduktiivse lõigu näide

Deduktiivsete paragrahvide selgemaks mõistmiseks vaatame mõnda näidet:

Esimene näide:

Sotsiaalne distantseerumine on valitsuse jaoks lahendus praegu toimuva pandeemiaprobleemi ületamisel . See valiti seetõttu, et see võib vähendada ülekandumise riski ühelt inimeselt teisele. Seda sammu on rakendatud ka mitmes riigis, mida on mõjutanud ka COVID-19 viiruse pandeemia, näiteks Itaalias, Ameerika Ühendriikides ja paljudes teistes riikides. See piirab tõepoolest kogukonna liikuvust, kuid arvatakse, et see suudab vähendada selle ülemaailmse pandeemiaga seotud patsientide arvu.

Selgitus:  

Näeme lõike peamist mõtet, nimelt " Sotsiaalne distantseerumine on valitsuse jaoks lahendus praeguse pandeemiaprobleemi ületamisel" , see on peamine mõte, mis püüab sellest lõigust ülevaadet anda. Lisaks sellele järgnevad sellele põhiideele konkreetsed laused, mis selgitavad põhiidee eesmärki.

Teine näide: 

Kliimamuutused on praegu noorte jaoks suur probleem . Tekkis palju aktiviste ja erinevaid noorte toetatud organisatsioone. Neil kõigil on üks eesmärk, milleks on teadlikkuse tõstmine inimeste põhjustatud kliimamuutuste ohtudest.

Selgitus:

"Kliimamuutused on praegu noorte jaoks suur probleem." olla peamine mõte, mis annab teavet, mida selles lõigus arutatakse noorte rolli üle teadlikkuse suurendamisel toimuvast kliimamuutusest. Eriline lause pärast seda tugevdab esitletud põhirühma.

Järeldus

Deduktiivne tähendus on midagi, millel on deduktsiooni iseloom, alustades millestki üldisest ja jätkates millegi konkreetsega. See sobib suurepäraselt deduktiivse lõigu määratlusega, see on lõik, mis asetab oma peamise üldise idee lõigu algusesse. Sellele järgneb spetsiaalne lause, mis selgitab põhiideed.

Kas teil on selle kohta küsimusi? Palun kirjutage oma küsimus kommentaaride veergu ja ärge unustage neid teadmisi jagada.