Sotsiaalsete väärtuste mõistmine ja tüübid

Isikud on kogukonnarühma väikseim osa, mida ei saa lahutada väiksemateks osadeks. Sotsioloogias on üksikisikud subjektid, kes midagi teevad, ja on sotsiaalsed tooted nende suhtlemisel teiste inimestega. Sünnist saati on inimene õppinud käituma ja käituma vastavalt ühiskonnas valitsevatele väärtustele ja normidele. Seega on sotsiaalsed väärtused ja normid muutunud tema osaks.

Nüüd, rääkides sotsiaalsetest väärtustest ja normidest endast, proovime selles arutelus neid üksikasjalikumalt lahti murda, eriti sotsiaalsete väärtuste osas. Keegi teab, mida see tähendab?

Sõna otseses mõttes saab väärtusi tõlgendada kui mõtteid inimestel selle kohta, mida peetakse heaks ja halvaks. Näiteks peame jalgrattalt maha kukkunud sõbra aitamist heaks teoks, samas kui testi petmine on vastupidine.

Sotsiaalsed väärtused tulenevad inimese individuaalsetest väärtustest. Ühenduse kaudu kiidavad paljud inimesed need individuaalsed väärtused lõpuks heaks, nii et neist saavad ühiskonnas kehtivad sotsiaalsed väärtused.

Sotsiaalsete väärtuste tüübid

Vastavalt prof dr. Mitte ainult, väärtused jagunevad kolme liiki, sealhulgas materiaalsed väärtused, elulised väärtused ja vaimsed väärtused.

Materiaalne väärtus on midagi, mis on kasulik inimese füüsilisele elemendile. Näiteks joogid, toit ja riided.

(Loe ka: sotsiaalse tegevuse määratlus)

Eluline väärtus on kõik, mis on inimestele kasulik tegevuste läbiviimisel. Näiteks auto taksojuhile ja arvuti romaanikirjanikule.

Vaimne väärtus on kõik, mis on kasulik inimese vaimule. Vaimsed väärtused jagunevad ilu, tõde ja religioossed väärtused.

Sotsiaalsetel väärtustel on mitu tunnust, sealhulgas:

  • Kas kogukonna ülesehitus on kogukonna liikmete vahelise suhtluse tulemus
  • Levinud kogukonna seas
  • Moodustub sotsialiseerumise (õppeprotsessi) kaudu
  • On osa jõupingutustest rahuldada inimeste sotsiaalseid vajadusi ja rahulolu
  • Võib mõjutada inimese enesearengut
  • Tal on kogukonna liikmetele erinev mõju
  • Kipuvad olema omavahel seotud ja moodustavad väärtussüsteemi

Ühiskonnas on see väärtus iga üksiku tegevuse aluseks. Lisaks toimivad väärtused ka iga inimese tegevuse reguleerimiseks ja piiramiseks, et mitte segada teiste õigusi.