Muusika funktsiooni mõistmine elus

Muusikast eraldumine on justkui inimeste jaoks võimatu. Miks mitte, muusika hõlmab paljusid asju, eriti kui see viitab muusika enda tähendusele, nimelt korrapärasele või ebaregulaarsele helile või helile. See tähendab, et rääkimata lauludest, mida võime igapäevaselt kuulda, isegi haamriheli, on see muusika, kui selle tähenduseni jõuda. Aga kas teate, mis funktsiooni muusikal endal on kogu elu?

Kõigepealt muidugi väljendusmeedia, mille kaudu inimmuusika saab väljendada igasuguseid tundeid. Jah kurb, õnnelik, õnnelik ja nii edasi. Isegi nii, et muusikal on selle arengus inimelus muid funktsioone.

Näiteks maailmas endas on muusika funktsioon ühiskonnas jagatud kolmeks, nimelt muusika vaimses (tseremoniaalses tähenduses), muusika hariduses ja muusika meelelahutuses.

Muusika kui tseremoonia vahend

Tseremooniate osas kasutatakse muusikat tseremooniate sarja kanaliseerimisel. Mitu muusikat kasutavat tseremooniat, sealhulgas Sekatenani tseremoonia Lääne-Jaavas Cirebonis. Sellel tseremoonial kasutab kogukond gamelaani instrumendina tseremoonial muusika saatmiseks.

Peale selle kasutatakse muusikat ka Sumbas toimuval Merapu tseremoonial. Siin kasutab kogukond laulmist meediumina, et helistada ja kaasneda vaimu lahkumist Merapu randa.

Suhtlusvahendina

Instrument on ühiskonnas suhtlusvahend. Tavaliselt kasutatakse suhtlemisel teatud instrumente või muusikariistu laiemale üldsusele signaalide edastamiseks. Näiteks kentongan ja trumm.

(Loe ka: Muusika kuulamise õppimise eelised)

Kentongani kasutatakse tavaliselt ümbruskonnas toimuva sündmuse tähistamiseks. Kuigi trumm on moslemi kogukonna jaoks palveaja saabumise iseloomulik märk.

Muusika kui haridus

Teine muusika funktsioon on haridusvahend. Siit võime seda leida paljudes asjades, näiteks religiooni hingavas muusikas ja lauludes, kui õpetada ja valgustada elus asju.

Laulud avalikus reklaamsisus on ka veel üks näide muusika kui haridusvahendi funktsioonist. Isegi muusikaga, mida rakendatakse valitsusprogrammide sotsialiseerimisel religioossetes väärtustes, esteetilistes väärtustes ja väärtustes, mis õpetavad sotsiaalseid norme.

Muusika kui äri- ja väljendusvahend

Muusika on koht kaubaäride ja väljendusviiside jaoks mitmel viisil, sealhulgas ka lindistamisäris; väljendada tundeid, ideid ja ideid muusikakunsti väljundiga; samuti muusika loomine ja töötlemine.

Muusika kui meelelahutusvahend

Mis puudutab muusika funktsiooni meelelahutusvahendina, võime seda leida mitmel korral. Näiteks väsimuse vabastajana muusika mängimisel; kui keset mängu, kus muusika on saateks; ja kui soovite värskendavat.

Tegelikult on elus palju rohkem muusika funktsioone. Kuid muusika ei peatu vaid väljundina ideedele toonis ja harmoonias, muusikakunstil on ka rohkem tähendust ja funktsiooni.