Veenduva kõne kohta teabe tuvastamine

Kas olete kunagi kirjutanud kõneteksti ja lugenud seda klassile? Kõne pole igapäevaelus kummaline asi, olgu see siis koolides, kogukondades või ettevõtetes. Kuid teate, kõne jaguneb mitmeks tüübiks ja üks neist on veenev kõne? Mis on veenev kõne?

Veenev kõne on üks arvamuste loogilisel ja selgel viisil edastamise kunst. Kus me peame edastama oma isiklikud arvamused. Selle kõne eesmärk on mõjutada kuulajaid kõne esitamise eesmärgil välja pakutud ettepanekuid tegema või neile tähelepanu pöörama.

Igapäevaelus on veenvaid kõnesid palju. Näiteks kooli klassijuhataja valimisel. Kus keskendub kõne sisu töökavale ning visioonile ja missiooniplaanile, mille oraator (kandidaat) avalikult läbi viib.

Programmi esitamisel peab oraator sisaldama argumente, mis suudavad veenda publikut olema oratori visiooni ja missiooniga kooskõlas. Selleks nõuab veenva kõne pidamine lisaks rääkimisoskusele ka õigete sõnade koostamise kunsti.

(Loe ka: Kriitilise vastuse teksti keelereeglite mõistmine)

Veenva kõne kirjutamisel tuleb arvestada kolme asjaga, nimelt kõne eesmärgi kindlaksmääramine, kõne teema uurimine ja ürituse publiku või publiku mõistmine.

  • Kõne eesmärgi kindlaksmääramine

Kõne pidamisel on vaja mõista peetava kõne eesmärki. See on väga oluline kui viide arvamuste esitamisel, mis on kooskõlas kõne kuulajateni viimise eesmärgiga. Selge eesmärgiga kõnes keskendutakse oodatava määratlemisele, et kuulaja reageeriks vastavalt soovitatud sõnumitele.

  • Kõneteemade hindamine

Kõne raames on tugevat teemat vaja viitena, millele kõne rajada. Lõigus tüveks olemine tähendab vastamist kriteeriumidele, mis võivad kõne ideed toetada. Sel põhjusel peab kõneleja valdama peetud kõne teemat, sest just juur on see, mis juhib teksti raamistikku.

  • Publiku / vaatajaskonna mõistmine

Väga oluline on mõista vaatajate võimekust peetud kõneluste valdkonnas. Kuigi eesmärgid ja teemad on selged, kui te ei leia kuulajaks sobivat objekti, siis seatud eesmärki ei saavutata, kuna kuulaja ei suuda mõista kõne enda tähendust.

M engidentifikasi Veenmise viisid

Mis puudutab publiku veenmist või veenmist / mõjutamist kõnes, siis on vaja kasutada 3 olulist asja, nimelt eetilise lähenemise kasutamine, publiku tunnete äratamine emotsionaalse lähenemise abil ja loogika mõtestamine.

Need kolm lähenemist viiakse läbi selleks, et äratada ettekantud kõnematerjaliga kuulajate / publiku huvi. Need kolm on ühtlasi ühised tunnused, mis veenvates kõnetekstides sageli esinevad, arvestades, et seda tüüpi kõne eesmärk on veenda või veenda publikut esitatava materjaliga nõustuma.

Eetilistel, emotsionaalsetel ja loogilistel lähenemistel põhinevad väljendid eeldavad võimaluse korral publikut / kuulajat isegi tegutsema meelitama.