Sotsiaalse rühma määratlus

Sotsiaalsete olenditena vajavad inimesed oma elus alati teiste inimeste kohalolekut. Mitte ainult suhelda ega suhelda, vaid ka seetõttu, et rühmades elamiseks on sotsiaalne vajadus. Tavaliselt on see tingitud igaühe omaduste või huvide sarnasusest. Seejärel teame seda mõistega sotsiaalne rühm. Mis see on?

Sotsiaalsed rühmad on määratletud kui suhtlemis- või suhtlemisprotsess, mis toimub üksikisikute omavahelistel kohtumistel, mis üksteist mõjutavad. Sotsioloog Hendropuspito sõnul võib sotsiaalset rühma defineerida ka kui reaalset, regulaarset ja püsivat kogumit inimestest, kes täidavad omavahel seotud rolle sama eesmärgi saavutamiseks.

Vahepeal prof. DR. Soerjono Soekanto nimetas seda inimeste koosluseks või üksuseks, kes elavad koos, nende liikmed on omavahel seotud, mõjutavad üksteist ja on teadlikud üksteise abistamiseks.

Robert K. Merton ja Astrid Soesanto defineerivad iga sotsiaalset rühma kui väljakujunenud mustrit kui selles sisalduva inimgrupi interaktsioonivormi; ning kahe või enama inimese psühholoogilist suhtlemist kogevate inimeste ühtsus.

(Loe ka: sotsiaalse kihistumise kontseptsiooni mõistmine)

Sotsiaalsete gruppide moodustamise taga on mitu asja, sealhulgas inimese instinkt elada ja teistega suhelda, motivatsioon või julgustus ning praktiliste kogemuste, intellektuaalsete kogemuste ja emotsionaalsete kogemuste tulemused.

Inimese elus on kaks peamist soovi või huvi, mida kasutatakse ühiskonna sotsiaalseks grupeerimiseks. Need kaks soovi hõlmavad soovi saada üheks teiseks inimese või ühiskonnaga ning soovi saada üheks oma loomuliku keskkonnaga.

Sotsiaalse grupeerimise tingimused ja omadused

Robert K. Mertoni sõnul on sotsiaalses grupis 3 kriteeriumi, nimelt:

  • On interaktsiooni muster
  • Eneseteadvus rühma kuulumisest
  • Eneseteadvus, et teised inimesed on rühma liikmed

Samal ajal hõlmab Soerjono Soekanto sõnul sotsiaalse grupeerimise mõisted ja tunnused eneseteadvust grupi osana; vastastikune suhe liikmete vahel; ühise sidumisteguri olemasolu; sarnasus käitumismudelites, struktuurides ja reeglites; samuti töödeldud ja süstematiseeritud.

Näiteks kipuvad koolilapsed tegema gruppe koolilastega, meditsiinitöötajad moodustavad gruppe teiste meditsiinitöötajatega, kunstnikena töötavad aga ka kunstnike hulgast.