Kongruentsi ja lähenemise mõiste

Geomeetrias on kongruentsuse ja sarnasuse mõisted. Kongruentsus tähistab kahte kuju, millel on sama kuju ja suurus. Vahepeal on sarnasus võrdsete nurkadega kuju.

Kuid kuidas kasutada matemaatikas kongruentsuse ja sarnasuse mõisteid? Arutleme selles artiklis.

Kongruents

Kongruentsus kehtib paljude kujunditüüpide kohta, esimene on segment. Kaks ühtset joone segmenti on kaks sama pikkusega joont.

1 lõige 2

Ülaltoodud pildil näeme, et PQ joon on sama pikkusega kui AB, nii et võime öelda, et PQ on kooskõlas AB-ga (PQ = AB).

Peale joonte on ka ühtsed nurgad. Kaks ühtlast nurka tähendavad kahte sama suurusega nurka. Näiteks on kaks allpool olevat nurka.

4 lõige 2

Näeme, et CAB vastab RPQ-le, nii et saame selle määratleda kui

valem4

Kui ühendame nurgad hulknurkseks kujuks, võivad meil olla ka ühtsed hulknurgad. Kaks ühtset hulknurka on kaks hulknurka, mille tipud võivad kokku langeda ja hulknurga piirkonnad võivad kleepimisel üksteisega kattuda.

(Loe ka: Ruutfunktsioonide rakendamine igapäevaelus)

Mõni kahe kongruentse hulknurga omadus on külgpaarid, mis vastavad ühele pikkusele. Lisaks on vastavad nurkade paarid võrdsed. Kahe ühtse hulknurga näide on alloleval pildil.

3 lõige 2

Sarnasus

Nagu me varem mainisime, on kongruentsus see, kui kahel kujundil on sama nurk või kuju. Kahe kuju suurus ei pea olema sama, näiteks näeme alloleval pildil.

2 (2)

Kolmel ristkülikul on ühesugused suured nurgad, nii et võime öelda, et need on omavahel kooskõlas. Mitte ainult kolme ülaltoodud ristkülikut, vaid kõiki ruute võime nimetada sarnaseks, kuna neil kõigil on täisnurgad. Sama kehtib võrdkülgsete kolmnurkade kohta.