Pancasila kui riikliku sihtasutuse tähendus ja tähtsus

Maailma Vabariigi ühtsusriik (NKRI) järgib kindlalt Pancasilat kui tugevat alust ja juhendit riigi eesmärkide saavutamiseks. Isegi nii on kogukonna jaoks Pancasila tõlgendamisel elu liigestes väga lai tähtsus. Pancasila tähtsus elus on riigi põhifilosoofia või -filosoofia. See tähendab, et Pancasila on väärtuste ja normide alus valitsuse kui riigihalduri reguleerimisel. Nii et Pancasila on kõigi õigusallikate allikas, Pancasila on riigiõiguse reeglite allikas, mis valitsevad põhiseaduslikult Maailma Vabariiki ja kõiki selle elemente, nimelt inimesi, territooriumi ja osariigi valitsust.

Kõigi õigusallikate allikana või korrastatud maailmaõiguse allikana on Pancasila loetletud kõrgeimas sättes, nimelt 1945. aasta põhiseaduse preambulis, mis seejärel kehastub või töötatakse edasi põhilistes mõttekohtades, mis sisaldab 1945. aasta põhiseaduse müstilist õhkkonda, mis on lõpuks kokkuvõtlik või täpsustatud. põhiseaduse artiklites, samuti muudes positiivsetes seadustes.

See vaade kujutab Pancasilat lahutamatu (tervikliku ja tervikliku) vormina, nii et see on kindel tugi sellele rajatud riigile, seda säilitatakse ja arendatakse eesmärgiga kaitsta ja arendada kõigi maailmariigi kodanike väärikust ja inimõigusi.

Pancasila tõlgendamine

Pancasila tähtsus riigi alusena annab sügava tähenduse kõigile maailma inimestele. Nagu öeldakse 1945. aasta põhiseaduse preambulis (UUD), väljendab lõige 4 selgelt Pancasila tähendust riigi alusena: "Siis selle asemel, et moodustada maailmariigi valitsus, mis kaitseb kõiki maailma rahvaid ja kogu maailma verd ning edendada üldist heaolu, harida inimesi. rahva elu ja osalemine vabadusel, igavesel rahul ja sotsiaalsel õiglusel põhineva maailmakorra elluviimises koostati Maailma Riiklik Vabadus Maailmariigi põhiseaduses, mis moodustati Maailmavabariigi korralduses, mis on rahva suveräänsus, mis põhineb kõrgeimal lordil. Üks, õiglane ja tsiviliseeritud inimkond,Maailma ühtsus ja inimesed, keda juhivad tarkus arutelus / esinduses ja kes mõistavad sotsiaalset õiglust kõigi maailma inimeste jaoks. "

Sellepärast tuleb Pancasilat vaadelda ühtse ja ühtse tervikuna seetõttu, et kõiki Pancasilas sisalduvaid ettekirjutusi ei saa üksteisele antiteetiliselt rakendada.

Pancasila tähtsus

Pancasila tähtsus riigi alusena on see, et Pancasila on maailma kogukonna juhend. Pancasila väärtused on põhiväärtused, mida tuleb kasutada suuniste määruste ja maailmas kehtivate õigusnormide alusena.

Isegi nii on elukäsitluses Pancasila kui riigi ja rahva eluvaate alus olnud igas Pancasila ettekirjutuses. Kõigil Pancasila põhimõtetel on ettekirjutuste suhe või Pancasila on ühtsus, mida ei saa lahutada. Kui mõni neist ettekirjutustest puudub, siis Pancasila ei tööta.