Mis on hüdrostaatiline rõhk?

Kui viidata Vikipeediale, siis võib aine survet tõlgendada füüsilise ühikuna, et väljendada jõudu pindalaühiku kohta. Rõhuühikut saab seostada ühiku mahu (sisu) ja temperatuuriga. Kus on rõhk sama sisuga kohas, seda kõrgem on temperatuur.

Selle abil saab selgitada, miks on mägedes madalam temperatuur kui madalikul. Isegi siis, miks noa teritamine, kuni pind on õhem, muutub teravamaks. Siit võib järeldada, et mida väiksem on sama jõuga pind, seda suurem on rõhk. Ja vastupidi, mida rohkem on eseme pindala, seda väiksem on pinna ja rõhu vaheline tekkiv rõhk pöördvõrdeline.

Aine rõhk jaguneb kaheks, nimelt tahke rõhk ja vedel söödarõhk. Selles arutelus tutvume veelgi vedelate ainete rõhuga. Mida see tähendab?

Vedelikurõhku tuntakse ka kui hüdrostaatilist survet, mis avaldab survet nii anuma küljele (külgsuunas) kui ka põhja. Hüdrostaatilist rõhku mõjutavad tegurid on vedeliku tihedus, raskuskiirendus ja vedeliku pinnalt arvutatud sügavus.

Hüdrostaatilise rõhu saab formuleerida järgmiselt:

                                                                     Ph = pgh

Ph = hüdrostaatiline rõhk (N / m2)

p = vedeliku tihedus või tihedus (Kg / m3)

g = gravitatsioonist tingitud kiirendus (m / s2)

h = vedeliku kõrgus / sügavus (m)

(Loe ka: Ainete molekulaarsete omaduste uurimine)

Vedelike rõhk on tihedalt seotud Archimedese ja Pascali seadustega.

Archimedese seadus

Archimedese seadus kirjeldab suhet vedeliku poolt rakendatavatele objektidele avaldatava jõu suuruse vahel. Selles seaduses on öeldud: "Kui ese on vedelikku sukeldatud, on objektil ülespoole suunatud jõud, mis on võrdne eseme poolt surutava vedeliku massiga."

Allveelaevade ehitamine põhineb Archimedese esitatud põhimõtetel. Archimedese seaduse alusel saab ujuvuse sõnastada järgmiselt:

Fa = pxgx V

Kus V = ülekantud vedeliku maht

Fa = ujuvus

p = tihedus

g = gravitatsioonikiirendus

V = maht

Pascali seadus

Pascali seadus ütleb, et vedeliku suletud ruumis avaldatav rõhk laieneb kõikides suundades võrdselt. Pascali seadus ütleb täielikumalt: "Kui rõhk avaldatakse suletud anumas oleva vedeliku mis tahes osale, edastatakse rõhk püsiva jõuga võrdselt igas suunas ja suund on anuma pinnaga risti."