Matemaatika joonte mõistmine

Igapäevaelus näevad paljud esemed välja nagu jooned. Taimeread istanduses näivad moodustavat paralleelseid jooni, samuti näeb kahe raudteeliini kohtumine välja ristuvate joontena. Kuid kas teate, mis on matemaatika joon?

Joon on korrapäraste ja pidevate punktide kogum, mis ulatub kahes suunas. Näiteks joone mudel või kujutis on nagu niit või sirge köis, mida saab lõpmatuseni mõlemas vastassuunas pikendada.

Joonel on ainult üks mõõde, milleks on pikkus. Sirgel on mitu mõistet, sealhulgas: kiired, nimelt joon, mis saab alguse ühest punktist ja mille teist otsa saab laiendada lõpmatus suunas, teine ​​on joone lõik või joone lõik on osa joonest, mida piiravad kaks lõpp-punkti, kolmas on vertikaalne joon, nimelt püstine joon ja neli horisontaalset joont on horisontaalsed jooned.

Kaherealine positsioon

Kahe joone asukoht on suhe kahe joone vahel, mis võivad olla paralleelsed, ristuvad, ristjooned ja kattuvad jooned.

  • Paralleelsed jooned

Paralleelsete joonte määratlus on kaks või enam sirget, mis asuvad samal tasapinnal ja ei ristu üksteisega. Paralleelseid jooni saab tähistada sümboliga "//". Paralleelsete sirgete omadusi on muu hulgas 3:

- Kui sirge lõikab ühte kahest paralleelsest joonest, ristub see sirge ka teise sirgega

(Loe ka: avaldused ja avatud laused matemaatikas)

- Kui sirge on paralleelne kahe joonega, siis on ka kolm sirget üksteisega paralleelsed

- Kui sirgest väljaspool on punkt, siis on selle joonega paralleelne täpselt üks sirge.

  • Ristuvad jooned

Kaks sirget ristuvad, kui need kaks sirget asuvad tasapinnal ja lõikuvad ühes punktis.

  • Piire ületama

Väidetavalt ristuvad kaks joont, kui jooned ei asu ühes tasapinnas ega pikenenud ristumisel.

  • Rida langeb kokku

on joon, millel on vähemalt kaks ühist punkti. Üksteist kattuvad jooned asuvad sirgjooneliselt, nii et need näivad üksteist katvat (sirge).

Ridade segmentide võrdlus

Näiteks selles reasegmentide võrdluses jaguneb reasegment mitmeks osaks. Kui võrrelda joone segmente ja üldpikkus on teada, saab joone segmentide pikkuse arvutada.

Näitena on probleemiks see, et punkt C on AC-l: CB = 4: 6. Kui AC pikkus = 24 cm, siis mis on CB ja AB pikkus?

Lahendus:

AC: CB = 4: 6

AC / CB = 4/6 - 24 / CB = 4/6

CB = 24 x 6/4 = 6 x 6 = 36 cm

Seega on CB pikkus 36 cm

Vahepeal on AB pikkuse arvutamiseks:

AC: AB = 4: 10

AC / AB = 4/10 --- 24 / AB = 4/10

AB = 24 x 10/4 = 6 x 10 = 60 cm

Nii et AB pikkus on 60 cm.