Turgude roll ühiskonnas

Kes on teie ema või vanemaid turule poodlema saatnud? Turult saame osta mitmesuguseid igapäevaseid asju alates köögiviljadest, lihast, toiduvürtsidest kuni munade ja puuviljadeni. Kuid turg ei osutu ainukeseks, mida võite ette kujutada, see on rahvarohke, sageli porine ja lõhnab tooraine järele. Mis on turu määratlus ja milline on turu roll ühiskonnas?

Turul osutub lai tähendus. Üldiselt jaguneb turu määratlus kaheks, nimelt traditsiooniliseks ja kaasaegseks turuks.

Turgu on traditsiooniliselt määratletud kui kohtumist, kus müüjad ja ostjad saavad oma vajaduste rahuldamiseks teha kaupu või teenuseid ostu-müügitehingutega. See turu määratlus muutus siis, kui veebiturg ( veebipood)  ei nõudnud enam müüjate ja ostjate kohtumist ühes konkreetses kohas.

Turg on tänapäevases mõistes defineeritud kui süsteemide rida (mida ei piira koht), mis saab reguleerida ostja huve müüja huvide vastu. See süsteem toimib erinevate segmentide, nimelt turutegevusega seotud osapoolte, nagu müüjad, ostjad, kaubad ja vastastikku kokkulepitud regulatsioonid, reguleerijana.

Täpsemalt võib turu rolli ühiskonnas klassifitseerida peamiste majandusosaliste, nimelt turu rolli järgi tootjate, tarbijate ja valitsuse jaoks. Noh, nagu mis?

Tootjate turu roll

Tootjad on osapooled, kelle ülesandeks on kaupade ja teenuste väärtuse lisamine või loomine. Sel juhul on turul erinevad rollid, näiteks koht kaupade ja teenuste reklaamimiseks.

(Loe ka: nõudluse, pakkumise ja turuhindade mõiste tundmaõppimine)

Lisaks on turg ka tootjatele oma toodete müügi hõlbustamiseks ja tootmisprotsessis vajalike tootmistegurite hankimise koht. Mis kõige tähtsam, turg on tootjate koht tehingute tegemiseks ja edasise tootmise kasumi teenimiseks.

Turgude roll tarbijatele

Majanduses on tarbijad pooled, kes tegutsevad kasutajana või arvavad maha ühiskonnas kättesaadavate kaupade ja teenuste kasutusväärtusest. Turul on tarbijate jaoks erinev roll, näiteks vajaduste rahuldamise vahend. Peale selle saavad tarbijad pakkuda ka turul olevaid ressursse.

Turgude roll valitsuses

Turul on ka valitsusele eeliseid. Turg toimib maksude ja lõivude kaudu riigi sissetuleku lisana. Nii saab riik välisvaluuta kaudu täiendavat tulu ekspordist ja impordist. Turu kaudu suudab valitsus ka majandustegevust kontrollida ja muuta selle riigi arenguvajaduste rahuldamise kohaks.