Raamatuarvustuste kirjutamine, tutvuge mõne struktuuriga!

Arvustus on kirjutis, mis sisaldab ülevaadet raamatu kvaliteedist. Selle arvustuse eesmärk on äratada üldsuse lugemishuvi vaadatava raamatu vastu. Arvustuste koostamisel kasutatakse veenvat keelestiili. Lisaks on objektiivsus, lausete selgus ja ausus ka arvustuste kirjutamise olulised võtmed. Olgu see siis lühijutu, filmi või raamatuarvustus.

Erinevalt novellist või filmist võtab raamatu valmimine kauem aega. Raamatud edastavad lugusid ja sõnumeid sõnadega, nii et olukordade kirjeldusi ja teatud põhiideede selgitusi saab üksikasjalikumalt kirjeldada.

Põhimõtteliselt pole retsensendil standardset struktuuri. Siiski on ülevaates mõned olulised aspektid, näiteks eeliste ja puuduste selgitamine, sest retsensendi eesmärk on arvestada teiste inimestega, kes on tööst huvitatud.

Lisateavet leiate siit raamatu ülevaate ülesehituse kohta, mis sisaldab lühikokkuvõtte pealkirja, raamatu identiteeti, lühikokkuvõtet, autorlust, raamatu ülevaadet ja järeldusi.

a. Ülevaate pealkiri

Lühikokkuvõtte tegemisel peame pöörama tähelepanu sellele, et tehtud pealkiri peab olema seotud loetava raamatuga. Püüdke hoida kokkuvõtte pealkirja alla viie sõna.

b. Raamatu identiteet

Raamatu identiteet on raamatu kirjeldus, mis tuleb konspekti lisada. Lühikokkuvõttes kirjutatud raamatute kirjelduste hulka kuuluvad: raamatu pealkiri, autor, kirjastaja, ilmumisaasta ja lehtede arv.

(Loe ka: raamatuarvustused, mida ja kuidas neid teha?)

Lühikokkuvõtte identiteedi hulka võib lisada ka mõne muu raamatust pärineva teabe, näiteks hinna, trükise, tõlkija (kui raamat on tõlgitud), toimetaja ja ISBN.

c. Ülevaade

Ilukirjanduslikes raamatutes sisaldab lühikokkuvõte loo kokkuvõtet. Mitteilukirjanduslikes raamatutes sisaldab kokkuvõte raamatu sisu kokkuvõtet. Ülevaates on vajalik kokkuvõte, et lugeja teaks ülevaatatava raamatu sisu ülevaadet. Raamatu kokkuvõte on potentsiaalsetele lugejatele ka teabeallikas, kas raamat, mida soovite lugeda, vastab nende ootustele.

d. Kaup

Autorluse all mõeldakse raamatu autori kirjeldust. Selles jaotises saame jagada autori tausta, saavutusi ja teoseid. Autori kirjeldus võib tugevdada kirjaniku mainet lugejate ja potentsiaalsete lugejate silmis.

e. Raamatute ülevaade

Selles osas viiakse läbi raamatu hindamine. Hinnangut saab anda raamatu füüsilisele kvaliteedile ja sisule. Just selles osas kirjutatakse raamatu eelised ja puudused.

f. Järeldus

Raamatu järeldus on retsensendi viimane väide arvustatava raamatu kohta. Selles osas öeldakse, kas tasub lugeda või mitte.