Mis on sotsiaalsed sümptomid?

Corona või Covid 19 viiruse puhang mitmetes riikides on avaldanud märkimisväärset mõju ja põhjustanud mitmeid sotsiaalseid sümptomeid. Seda on näha majanduslanguses, mille tulemusel paljud ettevõtted ei suuda ellu jääda. Selle tulemusel toimus palju koondamisi (PHK), mis suurendas töötute arvu ja tõukas inimesi vaesuspiirile.

Sotsiaalne nähtus on nähtus, mida iseloomustab sotsiaalsete probleemide tekkimine, mis mõjutavad ja mõjutavad iga inimese käitumist keskkonnas. Teisisõnu on kõik need sümptomid nii sotsiaalsete sümptomite mõju kui ka põhjus.

Sotsiaalsete nähtuste olemasolu selles ühiskonnas avaldab inimestele erinevat mõju. Üldiselt on sellel nii positiivne kui ka negatiivne mõju ühiskonnaelule. Positiivne mõju võib avalduda moderniseerimise ja vastastikuse abi vormis, negatiivne aga sõja, kuritegevuse, töötuse, vaesuse, korruptsiooni ja alaealiste kuritegevuse vormis.

Sotsiaalsete sümptomite tegurid

Erinevad sotsiaalsed sümptomid, mis ilmnevad ühiskondlikus elus, võivad ilmneda seetõttu, et neid mõjutavad 2 tegurit, nimelt struktuursed ja kultuurilised tegurid.

• Struktuursed tegurid on ühiskonnas esinevad üksikisikute ja rühmade vahelised suhtemustrid. See ühiskonnas struktuuriliste tegurite tõttu esinev nähtus hõlmab struktuurilist vaesust, sotsiaalnõustamist jt.

(Loe ka: sotsiaalse tegevuse määratlus)

• Kultuurilised tegurid on ühiskonnas kasvavad ja arenevad väärtused. See nähtus, mis toimub ühiskonnas kultuuriliste tegurite tõttu, hõlmab üldkasulikku tööd, alaealiste kuritegevust jt.

Peale selle on sotsiaalsetel nähtustel ka mitmeid tunnuseid, mis eristavad neid loodusnähtustest või muudest sümptomitest. Mõned omadused on:

• Pole universaalne

Seda nähtust põhjustavaid inimtegevusi mõjutavad kultuurilised tingimused, mis on kohati erinevad. Selle tulemusena võib sama tegevus, mis toimub kahes kohas, kus on erinevad kultuurid, põhjustada erinevaid sümptomeid.

• Mitmekesine ja keeruline

Sotsiaalsed sümptomid on väga mitmekesised ja keerukad, kuna sotsiaalseid nähtusi tekitavat inimtegevust mõjutavad mitmed tegurid, näiteks geograafilised, majanduslikud ja psühholoogilised tingimused.