Keskpank: määratlus, ajalugu ja kohustused

Keskpank on institutsioon, mis rakendab riigipoliitikat pangandussektori kaudu, et mõjutada majandusnäitajaid. Keskpangana ei sea see avalik-õiguslik asutus kasumi maksimeerimise põhimõtet esikohale, vaid rõhutab efektiivsust, et saada ühiskonnale maksimaalset kasu.

Institutsionaalselt on keskpanga definitsioone mitu . Hawke (1973) väidab, et keskpank on organisatsioon, mis on valitsuse ja panganduse vahel. Kisch ja Elkin (1932) väitsid, et keskpank oli avaliku poliitika, mitte üksikute huvide tööriist.

Keskpangal on mitu funktsiooni, sealhulgas maksevahendite või raha emitendina; rahapoliitika kujundajana; pangateenuste pakkujad; kommertspanga hoidjana; pangandusliku ettevaatlikkuse järelevalvajana; ja valuutareservide haldaja.

Keskpank toimib ka majandusarengu poliitikakujundajana, majandus- ja finantsnõunikuna ning osaleb rahvusvahelises rahanduse reguleerimises.

Keskpanga ajalugu

Ajalooliselt on maailma vanimad keskpangad Sveriges Riskbank Rootsis ja Inglise Bank of England Inglismaal, mis pärineb XVII sajandist. Seejärel toimusid keskpanga ajaloos olulised muutused 18., 19. ja 20. sajandil.

Maailmas endas oli esimene asutatud keskpank tuntud kui De Javasche Bank. Pank on tegutsenud Hollandi Ida-Indias ringluspangana alates 24. jaanuarist 1828. De Javasche Banki ülesandeks on emiteerida pangatähti , anda ettevõtetele krediiti, kaubelda väärismetallidega ja tegutseda riigikassana.

(Loe ka: Inflatsiooni mõju ja kuidas sellest üle saada)

Pärast Maailma iseseisvumist natsionaliseeriti De Javasche Bank vastavalt 1953. aasta seadusele nr 11 Maailmapanga põhiseaduste kehtestamise kohta Maailmapangaks ja on valitsuse alluvuses. Sel ajal oli Maailmapanga ülesanne säilitada ruupia stabiilsus, teostada raharinglust maailmas, edendada krediidiasjade arengut ja jälgida krediidiasju.

Keskpanga ülesanded

Keskpangal kui ringluses oleval pangal on erinevaid ülesandeid, millest üks on rahanduspoliitika kindlaksmääramine rahvamajanduse kontrollimiseks. Üldiselt hõlmavad keskpanga ülesanded rahapoliitika kehtestamist ja rakendamist, maksesüsteemi tõrgeteta toimimise reguleerimist ja säilitamist ning panga ringluse reguleerimist ja järelevalvet.

Vastavalt seadusele nr. 2009. aasta artikli 6 artikli 7 kohaselt on Maailmapanga eesmärk saavutada ja säilitada ruupia väärtuse stabiilsus. Ruupia väärtuse stabiilsust võib vaadelda kahest aspektist, nimelt ruupia väärtuse stabiilsusest kaupade ja teenuste suhtes ning väärtuse stabiilsusest teiste riikide valuutade suhtes (vahetuskursid).