Maailmapiirkonna füüsikaliste, biootiliste ja topoloogiliste elementide mõju

Maailm on maailma suurim saarestikuriik, millel on strateegiline potentsiaal saada maailma mereteljeks. Selle põhjuseks on asjaolu, et Maailma regioon on varustatud rohkete loodusvaradega, millel on strateegiline asukoht, lisaks sellele on see rahvusvaheliste laevateede ristpositsioonil.

Ent maailmast maailma mereteljeks muutmisel tuleb seda kõigepealt uurida Maailma piirkonna asukoha, piirkonna ja piiride osas. Kuidas siis teada saada piirkonna omadusi? Peame teadma geograafiast, mis sisaldab füüsikalisi, topoloogilisi ja biootilisi elemente. Siin on selgitus!

Füüsiliste elementide mõju

Rahvusvaheline üldsus tunnistab maailma saarestikuriigina, see on kooskõlas 1982. aasta rahvusvahelise mereõiguse konventsiooni või UNCLOS-i sätetega ning see on ratifitseeritud seaduses (UU) nr. 17, 1985. Füüsikalised elemendid mõjutavad nelja liiki, nimelt vesi, kliima, reljeef ja pinnas, kaevandustooted.

  • Vesi

See element on inimese elu väga mõjutav, nii et inimesed sõltuvad veeallikatest väga. Vee kättesaadavusest sõltuvad tegevused hõlmavad niisutamist, kalandust ja elektritootmist.

  • Kliima

Kliimatüüp mõjutab loomastiku ja taimestiku levikut, näiteks troopiline kliima maailmas. Üks näide on mägismaal asuvas kogukonna piirkonnas, kus suur osa nende tegevusest on köögiviljakasvatus. Erinevalt madalamaalastest inimestest, kes teevad oma tegevust riisipõldude või haritud põllukultuuridega.

  • Kergendus ja muld

See element mõjutab rahvastiku, liiklusvõrkude ja põllumajandusettevõtete jaotust maailma piirkonnas.

(Loe ka: taimestiku ja loomastiku levik maailmas)

  • Kaevandamistulemused

Ressursside olemasolu või puudumine põhjustab erinevusi asjaomase piirkonna kasvupotentsiaalis. Kus, kaevandamismaterjalide avastamine võib olla piirkonnas lisaväärtus.

Biootiliste elementide mõju

Biootilistel elementidel on looduslikud omadused inimese, loomastiku ja taimestiku kujul. Kus inimesed vajavad taimestikku ja loomastikku oma igapäevaste vajaduste rahuldamiseks ning taimestik ja loomastik inimesi, nii et nad ei kogeks väljasuremist. Seega on kõik mini-stiilis komponendid omavahel seotud ja lahutamatud.

Topoloogiliste elementide mõju

Topoloogia mõju piirkondlikele tunnustele jaguneb kolmeks, nimelt asukoht, pindala ja kuju, ala piirid.

  • Asukoht

Teenib piirkonna geograafia tundmist hästi.

  • Pindala ja kuju

Üldiselt on suurel riigil eelis väikese ees. Seda peab aga toetama piisav inimressursside suutlikkus.

  • Piirkonna piir

Territoriaalseid piire on kaks, nimelt looduslikud piirid nagu ookeanid ja mäed ning kunstlikud piirid müüride, monumentide või okastraadidena.