Tea finantsteenuste ameti põhimõtteid ja kohustusi

Finantsteenuste amet (OJK) on riigiasutus, mis asutati seaduse nr. 21. 2011. aastal. OJK haldab integreeritud reguleerivat ja järelevalvesüsteemi kõigi tegevuste jaoks pangandusteenuste finantsteenuste, kapitaliturgude ja pangaväliste finantsteenuste sektoris, nagu kindlustus, pensionifondid, finantseerimisasutused jt.

Finantsteenuste amet oli ajendatud vajadusest ümber korraldada finantsteenuste sektoris regulatiivseid ja järelevalveülesandeid täitvad asutused. OJK asutamine põhines erinevatel asjadel, nagu seaduse mandaat, finantstööstuse areng, konglomeraat ja finantseerimisasutuste keerukus, samuti tarbijakaitse.

OJK asutamisel on mitu eesmärki, nende hulgas on õiglase, läbipaistva ja vastutustundliku korraldusega finantstegevuse elluviimine. Lisaks on OJK eesmärk korraldada ka finantssüsteem, mis kasvab jätkusuutlikult ja stabiilselt. Lõpuks eeldatakse, et OJK suudab kaitsta tarbijate ja ühiskonna huve.

OJK ülesanded

OJK ülesanne on viia läbi erinevate osapoolte ja tegevuste reguleerimine ja järelevalve. Esiteks reguleerib ja kontrollib finantsteenuste amet finantsteenuste tegevust pangandussektoris, finantsteenuste osutamist kapitalituru sektoris, samuti finantsteenuste osutamist kindlustussektoris, pensionifondides, finantseerimisasutustes ja muudes finantsteenuste asutustes.

OJK põhimõtted

Oma kohustuste täitmisel on OJK-l mitu põhimõtet, mida tuleb järgida. Esiteks on iseseisvuse põhimõte. See tähendab, et OJK peab olema sõltumatu otsuste tegemisel ning oma ülesannete, kohustuste ja ametiasutuste rakendamisel vastavalt põhikirjale.

Teine on õiguskindluse põhimõte. See tähendab, et maailmas toimiv OJK seab seaduspõhimõttena oma rakenduspoliitikas esikohale seadusandluse ja õigluse. Kolmas on avaliku huvi põhimõte. See põhimõte kaitseb ja kaitseb tarbijate ja ühiskonna huve ning edendab üldist heaolu.

Neljas on avatuse põhimõte. See tähendab, et OJK avab avalikkuse õigused hankida selle rakendamisel korrektset, ausat ja mittediskrimineerivat teavet. Viies on professionaalsuse põhimõte. Siin tähtsustab OJK oma ülesannete ja vastutuse täitmisel asjatundlikkust, tuginedes eetikakoodeksile ning seaduste ja määruste sätetele.

Kuues põhimõte on terviklikkuse põhimõte. OJK järgib moraaliväärtusi igas oma tehtud toimingus ja otsuses. Seitsmes põhimõte on vastutuse põhimõte, mis määrab, et iga tegevus ja OJK-i rakendamise lõpptulemused peavad olema avalikkuse ees aruandekohustuslikud.