Tule ja saa teada, mis on elulooline tekst?

Kes ei teaks Ir. Soekarno? Nii Maailmavabariigi esimene president kui ka kuulutaja on üks kangelastest, kes võitlesid maailmas iseseisvuse eest. Selle kuulutaja isa võis surra juba ammu enne meie sündimist. Küll aga tunneme teda raamatute ja elulooliste tekstide kaudu.

Biograafiline tekst ise on tekst, mis jutustab inimese elu või eluloo. Tavaliselt on selles tekstis allikatena kasutatud arvandmed oluliste näitajatega, millel on erakordsed saavutused, või inspireerivad arvud. Kuna see pole väljamõeldud ja räägib tegelikest tegelastest, ei tohiks eluloo kirjutamise allikas olla meelevaldne.

Elulugudes kasutatakse põhimaterjalina tavaliselt päevikuid, kirju ja ajaleheväljalõikeid. Kirjutusmaterjali saab ka intervjuude kaudu seotud tegelaste või inimestega, kellel on nende tegelastega seos. Lisaks ülaltoodud allikatele võib tugimaterjal olla ka teatmeteoste või ajalooraamatute kujul.

Biograafilise teksti omadused

Biograafiliste tekstide kindlakstegemiseks võime kaaluda mitmeid asju. See tekst sisaldab fakte teatud tegelase kohta ja on kirjutatud narratiivina. Räägitud lugudel on tavaliselt sõnumeid, mida teised saavad jäljendada, näiteks probleemid, millega biograafid silmitsi seisavad, enne kui neist saavad edukad tegelased.

Peale selle on sellel tekstil ka oma paigutus. See tekst avaneb üldjuhul suunitlusega, seejärel jätkatakse probleemiga ja suletakse ümbersuunamisega.

(Loe ka: läbirääkimisteksti koostamine)

Selle teksti lugemisel peame tähelepanu pöörama mitmetele asjadele. Esimene on eluloo pealkiri, kuna see kajastab seda, keda ja mida tekstis arutatakse. Teine on tegelase huvitav aspekt, nii et ta peaks olema kirjutatud elulooraamatusse. Järgmine on midagi hämmastavat või puudutavat, mis on tekstis välja toodud. Lõpuks peame pöörama tähelepanu sellele, mida saame selle tegelase järgi jäljendada.

Elulooline teksti tüüp

Autori põhjal jagunevad eluloolised tekstid autobiograafiateks ja elulugudeks. Autobiograafia on tekst, mille on kirjutanud tegelane, kellele see tekstis öeldakse. See tähendab, et tegelane kirjutab ise oma eluteekonna. Vahepeal kirjutavad elulooraamatuid teised inimesed. Biograafiad võivad olla autoriseeritavad või saanud loa subjektilt, kes on subjekt, ning loata või kirjutatud ilma tegelase teadmata või loata.

Sisu põhjal saab elulood liigitada elurännakuteks ja karjääriteedeks. Eluteekonna elulugu sisaldab kogu tegelase eluteed või perioodi, mis on kõige muljetavaldavam. Teisalt käsitletakse karjääribiograafias konkreetselt tegelase karjääriteed eduni.

Arutatud küsimuste põhjal saab eluloolised tekstid jagada poliitilisteks, intellektuaalseteks ja ajakirjanduslikeks elulugudeks.