Sotsiaalse liikuvuse mõju, positiivne ja negatiivne

Inimelu määrab väga palju sotsiaalsete kihtide või staatuse olemasolu, kuigi õnnetaset see ei määra. Inimestel kui sotsiaalsel olendil või mida tavaliselt nimetatakse sotsiaalseks liikuvuseks, on inimestel väga suur võimalus liikuda kas horisontaalselt või kihiliselt. Ja sotsiaalse liikuvuse mõju eksisteerib nii negatiivselt kui ka positiivselt.

Üldiselt võib sotsiaalset liikuvust määratleda kui inimese või rühma staatuse ülekandmist ühiskonna sotsiaalses struktuuris. Kus seda nihet iseloomustavad muutused inimese käitumises või suhtlemises nii eraldi kui ka rühmades.

Selles liikumisprotsessis on mõju inimesele või rühmale. Sotsiaalse liikuvuse mõju võib olla positiivne või negatiivne. Kõigest?

Sotsiaalse liikuvuse positiivne mõju

Sotsiaalse liikuvuse positiivne mõju on mõju, mis toob kasu ja annab kasu inimestele, kes teostavad sotsiaalset liikuvust. Positiivne mõju võib julgustada inimesi paremini arenema. Sotsiaalse liikuvuse positiivsetest mõjudest võib tuua mitu näidet, sealhulgas:

  • Suurendada sotsiaalset integratsiooni

Sotsiaalne integratsioon tähendab rühmas mitme erineva elemendi kohanemisprotsessi, et saada harmoonilise funktsiooni ja eesmärgiga elustiil. Ühiskonnas toimuv sotsiaalne liikuvus põhjustab muutusi sotsiaalsetes tingimustes, nii elustiilis kui ka mõtteviisis.

  • Sotsiaalsete muutuste määra kiirendamine

Sotsiaalse liikuvuse korral muutub inimese elu vastavalt tema sotsiaalsele staatusele. Sotsiaalsed muutused võivad olla head muutused, kui neile järgnevad kvaliteetsed inimressursid. Hea haridustaustaga inimese elutingimused mõjutavad tema mõtteviisi, elustiili ja elatist.

  • Keegi tõukamine edasi liikuma

Nähes teisi sotsiaalse liikuvusega inimesi, julgustatakse meid olema rohkem arenenud, suurendades oma võimet teistega konkureerida.

  • Parandada elukindlust

Heaolu näitaja vastavalt 1992. aasta seadusele nr 10 "Kui see suudab rahuldada minimaalseid põhivajadusi, psühholoogilisi ja arenguvajadusi". Minimaalsed põhivajadused hõlmavad esmaseid vajadusi nagu toit, riided ja peavari.

(Loe ka: Definitsioon ja sotsiaalse liikuvuse tegurid)

Psühholoogilised vajadused hõlmavad religiooni ja meelelahutust. Samal ajal hõlmavad arenguvajadused tervist ja haridust. Kõrge sotsiaalse staatusega isikud suudavad neid kolme vajadust rahuldada, mistõttu võib öelda, et nad suudavad jõuka elu saavutada.

  • Parandada elukvaliteeti

Kui olete saavutanud jõuka elu, püüab see parandada elukvaliteeti. Näiteks toredama sõiduki ostmine, toitva toidu söömine ja hea kvaliteediga õppeasutuste valimine.

Sotsiaalse liikuvuse negatiivsed mõjud

Sotsiaalsel liikuvusel võib olla ka negatiivne mõju. Kus on sotsiaalse liikuvuse negatiivsed mõjud järgmised:

  • Konflikti tekkimine

Konfliktid tekivad teistes inimestes esineva sotsiaalse liikuvuse tagasilükkamise tõttu. Sellest saab üle, kui uurime end oma võimetega ja püüame oma võimeid teiste saavutuste kajastamise kaudu parandada. Kui me ei saa teiste inimeste saavutusi aktsepteerida, sünnib konflikt, mis on kahjulik nii meile endale kui ka teistele.

  • Psühholoogiline häire

Sellisel juhul venib hirm ja ärevus teiste inimeste sotsiaalse liikuvuse nägemise tagajärjel. Psühholoogilised häired võivad olla nii enesetappuvad kui ka mitmed isiklikud vaevused.

  • Suhete pragude ilmnemine

Hea suhe puruneb, kui valitseb armukadedus või uhkus. Sotsiaalne liikuvus võib põhjustada teiste inimeste kadedust ja sotsiaalse mobiilsusega tegelevate inimeste käitumist tavapärasest erinevalt või nende saavutuste tõttu teistele näitamist.