Ilukirjanduse ja muude raamatute sisule vastuste esitamine

Raamatusse valatavas kirjalikus teoses kaasnevad sellega loomulikult erinevad kommentaarid teatud inimeste esitatud sisu kohta enne selle ametlikku ilmumist. Seda nimetatakse ülevaateks, kus teose või raamatu sisu kohta antakse loogiliselt kommentaare, vastuseid või hinnanguid.

Raamatu või kirjaliku töö sisule saab reageerida, jälgides nii ilu- kui ka ilukirjanduslike raamatute eeliseid ja puudusi. Lisaks saab see edastada ka muud paberitest või raamatutest saadud teavet.

Ilukirjandusraamatu sisu kommenteerimine

Ilukirjanduse sisule reageeritakse ilukirjandusliku raamatu elementide kommenteerimisega. Ilukirjanduslike raamatute elementide hulgas, mida saab kommenteerida, on raamatukaaned, üksikasjad raamatu alapeatükkide kohta, tegelased ja iseloomustused, jututeemad, kasutatud keel, jutuliini esitlus ja loos sisalduvad väärtused.

Ilukirjandusliku raamatu sisule vastuseid esitades saab seda teha, esitades mõned küsimused raamatu elementide kohta ja vastused neile küsimustele saab üles ehitada raamatu sisu kommentaaridesse. Näited sellistest küsimustest nagu:

(Loe ka: Kriitilise vastuse tekstikeele elementide mõistmine)

 • Kuidas pealkirju ja teemasid arendati? Kas pealkirjade ja teemade väljatöötamisel on eripära?
 • Kuidas lavastaja loo kujunduse välja töötas?
 • Kuidas autor arendab iseloomu ja iseloomuomadusi?
 • Kuidas autori sõnade valikut kasutatakse?
 • Kas autori kasutatud laused on loo ülesehitamisel ainulaadsed ja tugevad?

Mitteilukirjandusliku raamatu sisu kommenteerimine

Reageerimine muukirjandusliku raamatu sisule viiakse läbi kommenteerides mitteilukirjandusliku raamatu elemente, näiteks raamatukaaned, raamatu alapeatükkide üksikasjad, alapeatükkide pealkirjad, raamatu sisu, autorite lugude esitamise viisid, kasutatud keel ja kirjutise süstemaatika.

Sarnaselt ilukirjanduslike raamatute kommentaaridega tehakse ka ilukirjanduslike raamatute sisu kommenteerimisel küsimusi raamatu elementide kohta, näiteks:

 • Mis on raamatu pealkiri ja teema?
 • Milliseid teadmisi valdab raamat?
 • Mis ülevaadet raamat annab? Mis on iga peatüki sisu?
 • Kas raamatut toetavad pildid või fotod, illustratsioonid, tabelid ja graafika? Ja kas see on piisav, et aidata lugejal teksti sisust paremini aru saada?
 • Kas kirjutamise süsteemsust on lihtne jälgida?
 • Kas kasutatavat keelt on lihtne mõista?