Joonistamismudelite põhimõisted

Joonistamisprotsessis ei nõua see mitte ainult oskust panna kõik ideed joonistusmeediumisse. Kuid peate teadma mõisteid ja protseduure, mida tuleb joonistamisprotsessis rakendada. Eriti mudeli joonistamise protsessis kulub pildi samaaegseks moodustamiseks kombinatsioon silmavaatest ja mõõdetud käeliigutustest. Millised on siis põhimõisted, mida tuleb mudeli joonistamisel teada?

Mudeli joonistamine on kunstiline tegevus objekti joonistamise vormis, mida kasutatakse mudelina. Mudelitena võib kasutada igat tüüpi objekte, nii elutuid kui ka elusaid objekte. Vahepeal on mudeli joonistamise kontseptsioon tegevus, mis ühendab nägemise ja käte liigutused objekti moodustamiseks.

Selleks, et saadud pilt sarnaneks algse objektiga, on mudeli joonistamisel vaja täpsust. Kui mudeli joonistamisel tuleb arvestada mitmete põhimõtetega, et saada ilus pilt, sealhulgas kompositsioon, proportsioon, tasakaal ja rütm / ühtsus.

(Loe ka: joonistamise ja tehnika mõistmine)

  1. Kompositsioon

Kompositsioon on viis esemete paigutamiseks nii, et tekiksid kaunid ja atraktiivsed pildid. Kompositsiooni saab korraldada pildiobjekti kuju, värvi ja tausta kaudu. Kujutiseobjekti asukohal põhinevaid kompositsioone on kolme tüüpi:

  • Sümmeetriline kompositsioon, nimelt mudelina kasutatav pildiobjekt on paigutatud tasakaalustatud asendisse parema ja vasakpoolse vahel nii kuju kui ka suuruse poolest.
  • Asümmeetriline kompositsioon, nimelt mudelina kasutatav kujutiseobjekt on paigutatud tasakaalustamata asendisse nii kuju kui ka suuruse poolest, kuid pöörates siiski tähelepanu proportsioonidele.
  • Keskne kompositsioon, nimelt mudelina kasutatav pildiobjekt paigutatakse fookusasendi või vaatleja tähelepanu fookusega pilditasandi keskele, pöörates tähelepanu proportsioonidele ja tasakaalule.
  1. Proportsioon

Proportsioon on objekti osade ideaalne suhe ja kombinatsioon.

  1. Tasakaal

Tasakaal on ämmaemanda ja pildi objekti sobivus, nii et tekib harmooniline pilt.

  1. Rütm / ühtsus

Ühtsus on üksteist toetavate piltobjektide seaduspärasus.

Peale selle, kui pöörate nendele põhimõtetele tähelepanu, tuleb teha mudeli joonistamise etapid. Kus on mudeli joonistamisel teada mitu sammu, nimelt esimene samm, mida peate mudeli jälgima, teine ​​samm algab visandamine, samm, kui hakkate mudeli üksikasju joonistama, neljas samm värvib pildi tulemused ja viimane samm on lõpetamine.